آکورد شاپرک جان از فرزاد فرخ

Farzad Farokh – Shaparak jan Guitar Chord

 ریتم 6/8 شاد گام اصلی Bm

 


Bmتا تو را دیدم و آنی، دلم را به دلت Aباختم
F#mچراهایی که با نگاهت؛ درBm سرم ساختم
Gمن کویری خشک و سوزان
تو باران شدی در Aقلبم و جان دادی
Aخوشحالم ای پری رو! F#mمرا در خانه Aقلبت جا داBmدی
Bmشاپرک جان! جان به قربانت کنم ای خوبِ خوAبان
Aمرا به صرفِ عشق؛ Bکردی تو مهماEmن
Emبیا که رنگ چشمت مرا Gدیوانه کرد؛ از تو چهF# پنهان
Emآره این بود ماجراBm دل بردی بی چون و چرا
Gبه لکنت افتادم F#من؛ تا دیدم تو را
Emزل زدی در چشم، Bmعشق رسید از تو
به من Gپیله کردی دور قلبم؛ Emمجنون کرF#دی مرا
Bmشاپرک جان! جان به قربانت کنم ای خوبِ خوAبان
Aمرا به صرفِ عشق؛ Bکردی تو مهماEmن
Emبیا که رنگ چشمت مرا Gدیوانه کرد؛ از تو چهF# پنهان

3.8/5 - (18 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید