آکورد شهر عشق از شادمهر عقیلی

Shadmehr Aghili – Shahre Eshgh Chord

ریتم 6/8 شاد

B♭mبه شهر عشق A♭نمیرم بيتو B♭mهرگز
نشمD♭ عاشق G♭نمیرم بيتوB♭m هرگز
B♭mغروب بیكسیA♭ ها مونسمB♭m شد
ببين D♭بیتو چه G♭پيرم بيتو B♭mهرگز
B♭mنياي روزیكه روA♭ لب باشهG♭ آهی
A♭نه عشق باشه نه G♭ازمن يه Fmنگاهی
نيایG♭ روزیA♭ ببينی ازغم B♭mتو
A♭نمونده برسرم مویB♭m سياهی
B♭mمي دونم كه توA♭ عاشق F7پرستی
به رو A♭من چرا G♭درهارو بستی
B♭mنمي گيری A♭سراغی از دلG♭ من
چرا A♭كوه اميدمو B♭mشكستی
B♭mنه يه لبخند نه A♭حرفی تازهF7 دارم
تو A♭رفتی جزخدا G♭چيزی ندارم
B♭mنيادروزی A♭ببينم G♭بيقرارم
به A♭راهی پر زه غم عزمB♭m ديارم
B♭mبه شهر عشق A♭نمیرم بيتو B♭mهرگز
نشمD♭ عاشق G♭نمیرم بيتوB♭m هرگز
B♭mغروب بیكسیA♭ ها مونسمB♭m شد
ببين D♭بیتو چه G♭پيرم بيتو B♭mهرگز
B♭mنياي روزیكه روA♭ لب باشهG♭ آهی
A♭نه عشق باشه نه G♭ازمن يه Fmنگاهی
نيایG♭ روزیA♭ ببينی ازغم B♭mتو
A♭نمونده برسرم مویB♭m سياهی

5/5 - (10 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید