آکورد شب های نیلوفری از هوروش بند

آکورد گیتار شب های نیلوفری از هوروش بند

Hurosh Band – Shabhaye niloufari Guitar Chord

 ریتم 2/4 گام اصلی A


A7صدا بزن منو بگیر ازم غمو
Gmشانه به شانه پا به پا
Dmبیا بگیر دست مرا B♭ببر تو رویای Aشبونت
A7نوازشم B7کن و A7دوباره B7عاشقم Aکن و
Gmبرای روییدن خنده رو لبات
دلم میخواد B♭خودم Aبشم بازم Dmبهونت
Gmنیست به جز هوایB♭ تو در سرم
Dmبا تو خوشم ای همه باورم
B♭آرام جان من توییGm بمان Aکنار من Dmهمیشه
Gmمنو از این شبای نیلوفری
Dmاز خواب خوش تا به کجا میبری
B♭نفس تویی و بس فقطGm بمان Aکنار من Dmهمیشه
DmچشماCنت Dmمرا سپرده دستAm رویا
Cبیا بشین D7در بر من Gmتا
B♭خیره بشم به موج گیسوFی چو Dmدریا
Dmمژگانت B♭شرر زند بر دلوAm جانمC ماه D7تمام Gmآسمانم
B♭تمام زندگیم شدیF بی تو دگر من Dmنتوانم
Gmدر نگاهم ببین وصل شده حال من
Dmبهترین اتفاقی تو هر فال من
Gmرو نگیر از دل بی قرار B♭منو بی توC دیوانهDm میشم
B♭شمع شوC پروانه Dmمیشم

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید