آکورد شبگرد از فرزاد فرزین

Farzad Farzin – Shabgard Chord

ریتم 4/4

Dmناراحتم از اینکه رفتی‌ شده روزام Amسیاه بیا
Dmمثل قاب عکس رو دیوار قلبمو شکستیوAm بیا
B♭گفتم زیادی عاشقم باش و تو کم Fبودیو
B♭روزایی که به فکرت بودم و تو نبودیوA
بیا Dmبرگرد بدون تو این من Amشبگرد دیوونه و
قرص و Gmسردرد و اشک رو گونه و
هیشکی حال Aمنو نمیدونه و
B♭بیا برگرد بدون تو این من Gmشبگرد دیوونه و
قرص و Amسردرد و اشک رو گونه و
هیشکی حال منو Fنمیدونه و
Dmدیوونه بازیاتو یادمهB♭ تو که رفتی‌ شدم یه آدم بی‌ Gmاحساس
روی عشق B♭حساس
Dmاین روزا حال دلم بد شدهB♭ تو قلبت بد بودن بلد شده
نمک Gmنشناس B♭برگرد
بیا Dmبرگرد بدون تو این من Amشبگرد دیوونه و
قرص و Gmسردرد و اشک رو گونه و
هیشکی حال Aمنو نمیدونه و
B♭بیا برگرد بدون تو این من Gmشبگرد دیوونه و
قرص و Amسردرد و اشک رو گونه و
هیشکی حال منو Fنمیدونه و

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید