هفت نوع از رایج ترین پیکادو ها در گیتار

در عكسهاي زیر ، بترتيب هفت نوع از رايج ترين پيكادوها را ميبينيد كه توسط نوازندگان بزرگ اسپانيايي توسيع و گسترش پيداكرده اند.

1.پيكادوي لوله تفنگي

بيشتر توسط خاوير كنده و پدرو سيرا استفاده ميشد ؛ اين پيكادو دامنه ي حركت بسيار كمي دارد و به همين علت ، درصد خطاي آن بسيار پايين است و نوازنده در ذهن خود ضربات بسيار مطمعني را به سيمها وارد ميكند. قدرت ضربات اين پيكادو متوسط بوده ، و براي رسيدن به سرعتهاي بالاتر نوازنده بايد پيكادويي شبيه به استكاتتوهاي بسيار سريع تداعي كند.

 

1.پيكادوي لوله تفنگي 

2.پيكادوي واگرا

يک واگرايي كلي در كف دست نوازنده ديده ميشود ، اين واگرايي از طريقي ديگر امنيت نواختن پيكادو را افزايش و خطا را كاهش ميدهد ؛ آن هم از طريق خمش بند اول انگشتان اشاره و مياني ؛ كه با ايجاد مساحتي بيشتر براي ضربه زدن ، احتمال رياضي برخورد محل صحيحي از انگشتها با سيمهارا افزايش ميدهد. قدرت و سرعت نسبي اين پيكادو متوسط ميباشد.

 

2.پيكادوي واگرا

3. پيكادوي شست قايم

توسط ویسنته آميگو توسيع پيدا كرد. اين پيكادو بهترين اكول براي افرادي با انگشتان بسيار بلند ميباشد ، چون در غير اينصورت شست آنها ، باعث دور شدن انگشتان اشاره و مياني از سيمها شده و پيكادو را به سمت پيكادوي لوله تفنگي سوق ميدهد.سرعت و قدرت اين پيكادو زياد است.

3. پيكادوي شست قايم 

4.پيكادوي با شست روي سيمهاي پايين

مخصوص انگشتان كوتاه يا طول متوسط ؛ اين پيكادو بي انقباض ترين نوع پيكادو ميباشد كه توسط نينيو دپورا تكامل پيدا كرده است. قدرت اين پيكادو متوسط ولي سرعت آن زياد است

4.پيكادوي با شست روي سيمهاي پايين 

5.پيكادوي با شست بالاي سيم شش

اين پيكادو مختص دستهاي مستطيل شكل ميباشد كه فاصله ي طبيعي شست با انگشتان اشاره و مياني بسيار زياد ميباشد. قدرت و سرعت اين پيكادو از متوسط كمتر است؛ ولي بسيار بي انقباض و راحت اجرا ميشود.

 

5.پيكادوي با شست بالاي سيم شش

6.پيكادوي همگرا

قدرت و سرعت آن بسيار زياد است ؛ اما به تمرين بسيار زيادي نياز دارد تا درصد خطاي آن كاهش يابد. اجراي اين پيكادو ، دشوار است.

 

6.پيكادوي همگرا

7.پيكادوي آذرخش ( پيكادوي اشاره انگشتري همگرا )

توسط احتمالا خوان تورس كشف ، توسيع و گسترش داده شده است. قدرت و سرعت آن بسيار زياد است ، بسيار مطمعن و راحت اجرا مي شود و ميتوان جملات طولاني پيكادو را با حفظ قدرت و سرعت و آرامش انگشتان دست راست اجرا كرد.

 

7.پيكادوي آذرخش ( پيكادوي اشاره انگشتري همگرا )

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا