آکورد صدام مال تو از سیریا

Siriya – Sedam Male To Guitar Chord

ریتم 6/8


BـــــAmـــــCـــــEm 2

Emبه خورشید و خرCما قسم میخورم Amبه چادر نماBزِ سرِ مادرُم

Emبه تیر و به باCزوی مردِ نبرد Amبه قدر و به قرBآنِ روی سرُم

Emبه اشکای شوCقُم زمانِ رکوع Amبه ذکرِ بزرBگیت وقتِ وضو

به تحریرِ آواز و صوت اذون به بغضِ کمین کرده توی گلو

Emچشام مالِ تو Cگریه هام مالِ تو

Amصدام مالِ تو Bخنده هام مالِ تو

Emجوونیم همه Cزورِ زوریم فدات

Amشروعم مالِ تو ، اBنتهام مالِ تو

BـــــDـــــAmـــــEm 2

BـــــAmـــــCـــــEm 2

به خورشید و خرما قسم میخورم …

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا