آکورد ثانیه ها از احسان خواجه امیری

آکورد گیتار ثانیه ها از احسان خواجه امیری

Ehsan khajeh amiri –Sanie Ha Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Cm

 


2(  FmــــــــGmــــــــCm  )

Cmعاشقتم دستِ خودمGm نیست این حاCmلو    دGmوست  داCmرم

Cmعاشقم اونقدر که محاGmله دست ازFm تو  Gm  بردارCmم

آخه Fmتو رو نمیـB♭ـفهمه کسی Gmهنوز به انداCmزه ی من

Fmبهونه یB♭ تازه ی من بموGmنو  حرA♭فاتو بزن ،Fm   سکو Gتو بشکن

( ثانیه Cmثانیه صدات A♭حسِ آرومِ نفسات

مثل Fmاولین باره نمیذB♭اره که  دیوA♭ونه  نباGmشم

B♭میرسم از تو به خودم شکلِGm لبخندِ تو شدم

بیقرE♭ارِ این A♭ عشقو پریشوGmنیو  دیووFmنگیا  Cmشم ) ۲

GmــــــــFmــــــــA♭ــــــــCm

تو رو Cmدارم تو روFmزایی که  دCmنیا   Fm   دلگیرهCm

میای A♭و حسِ دلتنگیو دوFmری میمیره Cm Fmمیای و ریتمِ موسیقیِ قلبت دنیامو میگیرGه

 

ثانیه ثانیه صدات …

 

4.7/5 - (11 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید