آکورد سخت گیر از علیرضا طلیسچی

آکورد گیتار سخت گیر از علیرضا طلیسچی 

Alireza Talischi – sakhtgir Guitar Chords

 ریتم 6/8 گام اصلی C#m

 


C#mرو تو گیرم رو کسیA نیستم
G#mولی هیچی تو Amaj#7دلم نیست
C#mتو دلم جز تو کسیF#m نیست نه
G#mتوو دلم نیستی C#mبفهمی
Aرو هوا میبرنتF#m بس که نمک دG#mاری
Aولی من عاشقتمF#m خب مگه شکG#m داریG7 منC#m سختگیرم ولیF#m سخت میرم
Amaj#7تو نباش و ببین چجوری مG#mیمیرم
Aقلبم گیره خوبیم F#mاینه که
تو Eدنیا فقطG#m رویِ تو Amaj7گیرم
C#mنفسم بسته به Amaj7چشمات وF#m دلم وG#mصله C#mبهت
C#mفکر میکردم احتیاAmaj7جی نیستF#m ولی G#mهست Bبهت
آی امونF#m از دلت G#mوای امون ازC#m دلت
C#mاومدم دلو یهو Amaj7اول ندم F#mاز قصدG#m به توC#m C#mحالا حسم از Amaj7همیشه بیشترF#mم هست G#mبه Bتو
آخ که F#mاز دست توG#m وای که از C#mدست تو

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا