آکورد طاقتم ده از مرضیه

Marzieh – Taghatam Deh Chord

ریتم 6/8 سنگین

A#mساغرم شکستG#m ای A#mساقی

رفته ام ز دستG#m ای A#mساقی در میان توفان برD#m موج غم نشسته منم

در G#mزورق شکسته منم ایB ناخدای عالمA#m

تا G#mنام من رقم زده شد F#یکباره مهر غم زده شد بر Bسر نوشت A#mآدم

A#mساغرم شکستG#m ای A#mساقی

A#mتو تشنه کامم کشتی D#mدر سراب ناکامی هاG#m ای بلای نافرجامیA#m ها

A#mنبرده لب برجامی D#mمیکشم به دوش از حسرت G#mبار مستی و بدنامیA#m ها

A#mبرموج غم نشسته منم درD#m زورق شکسته منم ایG#m ناخدای A#mعالم

تا G#mنام من رقم زده شد F#یکباره مهر غم زده شد بر Bسر نوشت A#mآدم

A#mساغرم شکستG#m ای A#mساقی

A#mحکایت از G#mچه کنم A#mشکایت از G#mکه کنم

G#mکه خود به دست خود آتش برB دل خون شدهG#m نگران  A#mزده ام

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا