آکورد سفر از سیاوش قمیشی

siavash ghomayshi – Safar Guitar Chord

 ریتم 6/8 سنگین


Amسفرت سلامت ای یار،
Dتو برو خدانگهدAmار
Amواسه ی تو روزای خوب،
Dواسه ی من غمِ Amدیدار
Amتو برو Gخدا به همرAmاهت،
برسیDm به آرزوAmهات
منم Amاینجا تک و B♭تنها،
دلخوشم Gmبه یادِ چشماAmت
آرزوAmمه که نگاEهت،
بشه روشن به Fستاره
بتابه Fماه توو شب Dmهات،
بتابهE بازم دوبارهAm Amهر جایی که پا میذاری،
Gپُر از عاطفه باشه
رنگ Fغُصه رو نبینی،
Dmغُصه از Eدلت جدا Amشه

سفرت سلامت ای یار …

4.7/5 - (6 امتیاز)
دریافت آکورد های حرفه ای در تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا