آکورد رز سفید از حامیم (ورژن گیتار)

Hamim – Roze Sefid Guitar Chord 

 ریتم 4/4

 

اگه Emمیتونستم تو رو میچیدم جلوAm چشام میذاشتمو میدیدم

رُزِ Dسفیدِ من ، ولی خشک میشی Gپیشِ من

تو رو Emمیکاشتم وسطِ قلبم نمیذاBmشتم یه برگ بشه ازت کم

رُزِ Dسفیدِ من ، تو خشک میشی Cپیشِ من

تو یه EmرویاییBm که نمیرAmسی به دستمEm

نمیشیEm سهمم Bmاما من همیشهAm عاشقت Emهستم

تو یهEm رویایی Bmکه نمیشه Amمالِ من Emشی

نه میشهEm آسموGنت شم نه میشه Amماهِ من Emشی

تو یهD رویایی Am… تو یهD رویایی C

رُزِ Dسفیدِ من … رُزِ Cسفیدِ من … رُزِ Dسفیدِ من … رُزِ Cسفیدِ من

گلِ Emمن پیشِ من میمیری میپوسه ریشه ت

کسیD از گل به تو کمتر بگه Bmدیوونه میشم

گلِEm من میرمو قلبم همیشه میمونه پیشت

گلِ Bmمن میرم از پیشت عشقِAm تو Bmمیمونه پیشمEm

رُزِ Dسفیدِ من … رُزِ Cسفیدِ من … رُزِ Dسفیدِ من … رُزِ Cسفیدِ من

تو یه EmرویاییBm که نمیرAmسی به دستمEm

نمیشیEm سهمم Bmاما من همیشهAm عاشقت Emهستم

تو یهEm رویایی Bmکه نمیشه Amمالِ من Emشی

نه میشهEm آسموGنت شم نه میشه Amماهِ من Emشی

تو یهD رویایی Am… تو یهD رویایی C

 

لیست نت و تبلچر های موسیقی

4.9/5 - (62 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید