آکورد روبروی من از علیرضا طلیسچی

Alireza Talischi – Rooberooye Man Guitar chord 

 ریتم 4/4

G♭mزندگی من کنارِ این غریبه بی تو مثل Dروز روشنهG

G♭mاین غریبه برخلافِ تو تمامِ لحظه هاشD کنارِ Gمنه

Gیه زندگی براش G♭mدرست کنم که Emروزو شب DحسودیEm کنیG♭m

Gروزی هزار دفعه تو G♭mآرزوی Emاینکه کاشکیD بودیEm کنیG♭m

G♭mمن ، کنارِ تو یه روز خوش نداشتم Dاز ترسِG تو

G♭mاین ، غریبه پای گریه هام میشینهD برعکسِ Gتو

Bmهر عذابیم به من Aبده ، از اینکه با Emمنه ، کنارِ اون خوG♭mشم

Bmهرچی خاطراتِ با توAئه ، کنارِ خوبیاشEm ، تو سینه G♭mمیکشم

رو به رویBm من کسیه کهG دلش با منه و تمامِEm زندگیشG♭m منم

رو به روت Bmکسیه که توی Gوجودش میگردی Emدنبالِ عطرِ G♭mتنم

ولی هیشکیA مثل منG براتEm نمیشهG♭m … رفتم از Aکنارِ تو Gواسه EmهمیشهG♭m

G♭m—–Em——G—–Bm 2

G♭m—–Em——G—–A 2

صورDتش اندازه یEm تو ماه نیست … اماG قلبش مثل توG♭m سیاه نیست

دورِ Dمن هیشکی به ساEmدگیش G♭نیست … غیرِ من هیشکی تو Bmزندگیش نیست

دیدنِ GدوبارتA آرزوم شدهEm … اما هرDچی بود Bmدیگه تموم شده

رو به رویBm من کسیه کهG دلش با منه و تمامِEm زندگیشG♭m منم

رو به روت Bmکسیه که توی Gوجودش میگردی Emدنبالِ عطرِ G♭mتنم

ولی هیشکیA مثل منG براتEm نمیشهG♭m … رفتم از Aکنارِ تو Gواسه EmهمیشهG♭m

5/5 - (12 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید