آکورد رفیق از حجت اشرف زاده

Hojjat Ashraf Zadeh – Refigh Guitar Chord

 ریتم 2/4 گام اصلی D#m

 

 


C#ـــــBـــــC#ـــــD#m D#mرفیقِ بغضِ هر شبم C#هوای گریه و تبم

Bبه گریه های من G#mبگو Bخیالِ دیدنِ تو A#mکو

ای D#mعشق تمامِ حسرتِ هنوA#mزم

دلیلِ آهِ سینه سوG#mزم

Bببر مرا C#به ناکجا D#mعشق

ای Bدرد ببین به استخوان A#mرسیدی

همین که از دلم برG#mیدی

Bببر مرا C#به هرکجا D#mعشق

D#mـــــC#ـــــBـــــG#mـــــA#mـــــD#m D#mـــــC#ـــــBـــــG#mـــــA#mـــــB D#mخیالِ خنده های تو G#mشد آرزوی هر شبم

C#به چشمهای تو قسم F#که جان رسیده بر لبم

Bخزان شد و نیامدی G#mعزیزِ لحظه های من

C#اگر ندیدمت تو را ، تو A#mگریه کن برای من

ای D#mعشق تمامِ حسرتِ هنوA#mزم

دلیلِ آهِ سینه سوG#mزم

Bببر مرا C#به ناکجا D#mعشق

ای Bدرد ببین به استخوان A#mرسیدی

همین که از دلم برG#mیدی

Bببر مرا C#به هرکجا D#mعشق

2( A#mـــــBـــــC#ـــــD#m )

نفسهای تو را آن روزها در شیشه پُر کردم

هوای روزهای بودنت را همچنان دارم

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید