آکورد رسم عشق از فرزاد فرخ

Farzad Farokh – Rasme Eshgh Guitar Chord

ریتم 6/8

Cmدل رو برFmده اون نگاCmهش با Fmچشمون سیاCmهش
تو Bقلبم عزیز G#شد دل میرFmقصه هی بساCmزش
دلبر Fmشیرین زبوCmنم من میخوام Fmعاشق بموCmنم
تو Bتقدیر منیG# من با توام Fmای مهرCmبونم
Cmامشب شب عشق است و منو Bعاشق کن عاشق تر کن
بیا G#احوالمو بهتر کن منو دیوونه تر Gکن
Cmآشتی بده گلارو بیا Bنقاشی کن شبارو
G#تموم غصه هارو امشب به در Gکن
Cmدل بیقراره Gmعشقه Cmرو قلب من Gmنوشته
Cmاگه تو بخوای Bجونمم میدم G#این رسم Gعشقه
Cmدل مارو امشب بردی تو بردی Fmبا خودت صفا آوردی آوردی
شدی G#سلطان Bقلبم چون به من G#تو دل سپرGدی
ببین G#دل بیقراGmره لحظه ایFm آروم نداGmره
میخوام G#دورت بگرGmدم توییFm دوای درGmدم
Cmآروم آروم اوGmمدی تو دلم Cmهمه ی غما Gmتموم شد
Cmاز وقتی قلبمو Gmدزدیدی Fmاین دل جوون Gmشد
Fmاین دل جوون Gmشد
Cmامشب شب عشق است و منو Bعاشق کن عاشق تر کن
بیا G#احوالمو بهتر کن منو دیوونه تر Gکن
Cmآشتی بده گلارو بیا Bنقاشی کن شبارو
G#تموم غصه هارو امشب به در Gکن
Cmدل بیقراره Gmعشقه Cmرو قلب من Gmنوشته
Cmاگه تو بخوای Bجونمم میدم G#این رسم Gعشقه

2.5/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید