آکورد رفت دلم از حمید عسکری

آکورد گیتار رفت دلم از حمید عسکری

Hamid Askari –  Raft Delam Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Em


Emامون از اون چشماCی بی همتات Amببین؛ چه کارEmایی دستم داد
عاشق شدم، Cرفت دلم از دست Amیه لحظه که Emچشمم به تو افتاد
امون از اون Cموهای صافت Amدلِ منو Emمیبره دریا
امون از Cاحساسی؛ که دارم Amشبیهش نیست، Emتو همه دنیا
Amدوست دارم آی دوست دارم Emتورو دوست داشتن شده کارم
Amدوست دارم آی دوست دارم Emچه حال خوبی با تو دارم
Amچشمای سیاهِ تو ، Bمنو داره B7میکُشه
Amآره من دوسِت دارم ،B به همین B7دلم خوشهEm Amمن میترسم که یه روزی تو بری ازEm دستم
Amکار از این Emحرفا گذAmشته بدجوری Emوابسته ام
Amچشمامو بهEm خاطرِ Amتو رو همه Emبستم
Amهمه ی Emهستیِ منAm هستی که Bمن هستم

 

نت و تبلچر های حمید عسکری

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا