آکورد پستچی از محسن چاوشی

Mohsen Chavoshi – Postchi Guitar Chord

 ریتم 4/4

تبلچر های محسن چاوشی

 

FmـــــD♭ـــــFm

A♭منی که کلِ عمرموB♭m پیِ کسی نرفتموCm پیِ کسی نیومدم

A♭پشتِ سرِ قطارِ توB♭m مثل یه پستچیِ خیسCm فقط رکاب میزFmدم

A♭شبِ بلندِ بدرقه B♭mشبِ همیشه رو سیاه Cmشبی عمیق مثل آه

A♭خودم سقوط کردموB♭m رسوندمت Cmرسوندمت ، رسوندمت به پرتگاهFm

Fmهزار سالِ دیگه هم E♭غمت تمومِ باغچه رو D♭یه شوره زارE♭ میکنهFm

برو فقط نگاه کن E♭با خنده هام با صورتم D♭زمانE♭ چیکارCm میکنهFm

E♭ـــــFmـــــFmـــــE♭ـــــD♭ـــــE♭ـــــFm

FmـــــCmـــــE♭ـــــD♭

Fmاگه هنوز تو خلوتت Cmیادی ازم نمیکنیB♭m یعنی که کم CmگذاشتمFm

مرور کن مرور کن Cmمنو به خاطرت بیار B♭mبا خنده ایCm که داشتمFm

هزار سال دیگه هم غمت تمومِ باغچه رو یه شوره زار میکنه …

4.7/5 - (23 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید