آکورد پرت از امیرعباس گلاب

AmirAbbas Golab – Part chords

ریتم 2/4

EmـــــBmـــــEmـــــBm
Bmبعضی وقتا با خودت حرف زیاده که بگی Emحس نداری به کسی ساکتی تو خودتی
Bmبعضی وقتا تو خودت پرت میشی یه جای دور Emدوس داری تنها بشی باز یه گوشه سوت و Bmکور
Bmدونه دونه آدما میرن از کنار تو Emباز یه جاده بی مسیر باز من و نگاه تو
Bmکاش یه چند وقت بگذره کاش عوض شه روزگار Emپاش بیوفته اما باز عاشقم دیووBmنه وار
EmـــــBmـــــEmـــــBm
Bmاگه میخوای بمونیا Aکم نیاری تو سختیا
Gفرق بکن با خیلیا F#mحرف نزن Aبمون کناEmرم
Aبا چشات به من بگو Emمیدونی چه حالیم
Gتو فقط منو بفهم Emلج کنیA تمومه کاBmرم
Bmکاش میدونستی به من چی میگذره روزاییEm که با تو بد تا میکنم
Aحتی وقتی یه دفعه میشکنمت خودمو صد دفعه دعوا میکنم
Gنمیذارم که بگیرنت ازم بسه هرEmچی سر من به سنگ خورد
این زندگی Gکه زندگی نشد برام اما Aمیشه لااقل Bmقشنگ مرد
Bmبعضی وقتا با خودت حرف زیاده که بگی Emحس نداری به کسی ساکتی تو خودتی
Bmبعضی وقتا تو خودت پرت میشی یه جای دور
Emدوس داری تنها بشی باز یه گوشه سوت و Bmکور
Bmدونه دونه آدما میرن از کنار تو Emباز یه جاده بی مسیر باز من و نگاه تو
Bmکاش یه چند وقت بگذره کاش عوض شه روزگار
Emپاش بیوفته اما باز عاشقم دیووBmنه وار

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا