آکورد پریزاد از علیرضا قربانی

Alireza Ghorbani – Parizad Guitar Chord

ریتم 4/4

دفتر Gmماه پر از شعر سپید است پر از Fتنهایی
B♭ای پریزاد غزل Cmکی به غزل Gmمی آیی
شب منCm گم شده در کوچه ی بی Gmخوابی ها
خواب Fکن چشمF7 مرا ای B♭نگه رویایی
باز هم Gmوعده ی B♭فردا دهی وF میدانم Cm Gmنیست افسانه ی E♭امروز تو را فردایی
آن که درE♭ چشم تو Fرویای مرا B♭زندان کرد
کاش میداد به Cmدلتنگی من B♭معنایی
آن که درE♭ چشم تو Fرویای مرا B♭زندان کرد
کاش میداد به Cmدلتنگی من B♭معنایی
بیش از اینGm مهر جنون بر دل من E♭داغ مکن Cm Gmنیست B♭اندازه ی Fمجنونی من B♭صحرایی
Gmدفتر ماه پر از شعر B♭سپید است پر از Fتنهایی
ای B♭پریزاد غزل Fکی به غزل میB♭ آیی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا