آکورد پانتومیم از محسن ابراهیم زاده

Mohsen EbrahimZadeh – pantomime Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Em

 


BmــــAmــــEmــــBmــــEmــــBm Bmدورِ همیم ولی جات خالیه Emمیپرسن چته میگم حالم عالیه

Amنیستی پیشمBm بد حالیه Bmدورِ هم دورِ میز پانتومیم

Emشروع میکردیم با حرف میم Amبه همه بگید که مالِ Bmهمیم ههه

Emیه زخمی زدی که موند ردش Bmترکش کردی و بعدش ترکش

Cنشست به قلبش و بعدش Bmدیگه نشد که بشه اون آدمِ قبلش

Emیه زخمی زدی که موند ردش Bmترکش کردی و بعدش ترکش

Cنشست به قلبش و بعدش Bmدیگه نشد که بشه اون آدمِ قبلش

2 CــــAmــــCــــEm Emنبودم آدمِ جدایی  یادته اون روزا دوتایی Amمن و تو با یه جاده ی خیس

Cحیفِ اون عشقی که دیگه نیست Emامون از اون دوتا چشایی

دلِ من میشه هی هوایی Amتووی گوشم صداته هی

کی میشه برگردی بگو کی Emیه زخمی زدی که موند ردش

Bmترکش کردی و بعدش ترکش Cنشست به قلبش و بعدش

Bmدیگه نشد که بشه اون آدمِ قبلش Emیه زخمی زدی که موند ردش

Bmترکش کردی و بعدش ترکش Cنشست به قلبش و بعدش

Bmدیگه نشد که بشه اون آدمِ قبلش

2 BmــــCــــBmــــEm

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا