آکورد پاقدم از علیرضا طلیسچی

Alireza Talischi – Paghadam Chords

ریتم 6/8 شاد

C#mـــــF#mـــــG#ـــــC#mـــــG#ـــــC#m
C#mتو رفتی ولی فکر تو F#mتو سر منC#m موند
C#mهمیشه نبودت من و F#mقلبمو C#mترسوند
F#mنگو که جداBشیم که من خسته Aترینم
پریشون شده Bبودم تا F#mوقتی تورو G#دیدم
C#mمن پسندیدمت از G#دور و دلم Aرفته از اونG# شب
شدمC#m از همه G#غافل شدم Aرو تو حواس G#جمع
یه F#mعاشق پی C#mچاره که دستF#m برنمیدارهC#m
که پاتF#m خیلی میشینهC#m ولی F#mکیه که C#mببینه
C#mمیگن بود شبیهت ولی من که ندF#mیدم
Bگذشتم چه ساده به هر کی که G#رسیدم
C#mقشنگی تو هر چی تو هر چی که تنتB بود
Bدلم رفت عجیبه اینمG# پاقدمتC#m بود
F#mنگو که جداBشیم که من خسته Aترینم
پریشون شده Bبودم تا F#mوقتی تورو G#دیدم
C#mمن پسندیدمت از G#دور و دلم Aرفته از اونG# شب
شدمC#m از همه G#غافل شدم Aرو تو حواس G#جمع
یه F#mعاشق پی C#mچاره که دستF#m برنمیدارهC#m
که پاتF#m خیلی میشینهC#m ولی F#mکیه که C#mببینه
G#ـــــAـــــG#ـــــC#m
G#ـــــAـــــG#ـــــC#m
C#mـــــB

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا