آکورد پاییز مسموم از احسان خواجه امیری

آکورد گیتار پاییز مسموم از احسان خواجه امیری

ٍEhsan Khaje amiri – Paeiza Masmom Guitar Chord 

 ریتم 2/4 گام اصلی Dm 

 


Dmنگاه آسمون خیس Gmچشاش برق Dmستاره یه دشت سبز و آروم 
Gmکه قلبش Dmبی قراره Gmشبا رو شونه Dmی کوه 
Aکه سر میذDmاره مهتاب Gmزمین خورشیدDmو انگار 
Aداره میبینهDm تو خواب
Gmلا لا لا لا Dmلا لا لا Gmلا لا لا Dmلا لا لا
Gmلا لا لا لاDm لا لا لا Aلا لا لا Dmلا لا لا
Gیه احساس نگفتست نمیدوDmنم چه حالی 
Gخدا نزدیکه انگار تموم اینDm حوالی
Gچه آدما تو این دشت بهB♭ سختی دلF سپردن 
Dmبه همدیگه Amچه آسونB♭ رسیدنAm اما مردن
Amنسیمی اومد Dmاز راه کهAm بوی داسDm میداد 
B♭نفس ها Cرو درو کردAm به جون Dmخاک افتاد
Amکبوتر ها رو Dmپر داد گلا Amرو کاغذDmی کرد 
B♭تو اشک بچه Cگم شد لبAm خشک Dmزن و مرد لبAm خشک Dmزن و مرد
زمین Aگاهی خزونه خزونشDm اما این نیست 
D7که این پاییزGm مسموCم دیگه فصل Dmزمین نیست
Aتو فصل غنچه هاDmیی که پر پر بود از اول 
D7نشسته خاک Gmسر دشت Cبه بار دردDm و تاول

 

نت و تبلچر های احسان خواجه امیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید