آکورد پاییز از امین بانی

Amin Bani – Paeiz Guitar Chord

 ریتم 6/8 سنگین

 


C#mــــD#mــــG#mــــD#m EــــD#mــــG#m D#mپاییز یعنیG#m یک غمِ دیگهE یعنی یه سالِF# مبهمِ دیگه

D#mمن از همونC#m پاییز که رفتی G#mکلا شدم یک D#mآدمِ دیگه

D#mبا اولین برG#mگی که میریزه Eدلتنگیایِ F#من شروع میشه

D#mجوری تنم میلرC#mزه که یک شب باG#m موجِ سرما رو D#mبه رو میشه

( G#mمنو زخمی رها D#mکردی Eببین با من چه D#mکردی

خلاC#mصم کنG#m همین حالاF# اگه قراEره برنگرD#mدی) ۲

G#mــــC#mــــD#mــــG#mــــC#m D#mــــEــــD#mــــG#mــــD#m C#mبا اولین برG#mگی که میریزه انگار که تو قطبِ D#mاین خونه

C#mاز بعدِ اون F#پاییز یک عمرهD#m هر روز این خونه زG#mمستونه

راحت نمیتوD#mنم بفهمونم G#mحس کردنِ اینF# درد یعنی چی

یک روز تنها C#mشی بهت F#میگم تنهاییِ یکE مرد یعنی D#mچی

 

منو زخمی رها کردی ببین با من چه کردی …

 

 

 

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید