آکورد یه نفر از امین رستمی

آکورد گیتار یه نفر از امین رستمی

Amin Rostami –  Ye Nafar Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Bm


سختهBm باورش برF#mام تو رو دارنG  ازم AمیگیرنBm Bmسخته بEmاورش Aبرام دیگه دG ستاAتو نگیرمBm Bmسخته تحمل F#mبكنی یه عمرA آدمی رو كه Gدوسش نداری

Emشبا وقتی دلت Aگریه میخواد Dسرتو رو شوEmنش بذBmاری

Bmسخته واسه منF#m دوریِ چشاتA سخته زندگی Gبدونِ صدات

Emكی مثل خودت Aاینو میدونه Dكی مثل خودم Emمیمیره Bmبرات

( Bmیه نفر میخواد تو رو F#mازم بگیرهA یه نفر كه قدِ من Gدوست نداره

Emیه نفر میخواد منو A تنها بذBmاری Emجای من دستشو تو Aدستات بذارBmه ) ۲

Bm ــــ A ـــــ Em ـــــ Bm ـــــ A ـــــ Em ـــــ G ــــ A ـــــ F#m ـــــ Bm

 

سخته تحمل بكنی یه عمر …

 

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید