آکورد نوافن از رضا صادقی

Reza Sadeghi – Novafen Chord

ریتم 4/4

B♭mرو به آیینه نشستم زل زدم F7به خاطراتم
G♭بسته های قرص اینجان که بشن راه نجاتم
B♭mصبح به صبح مجبور میشم باF7 گذشتم رو به رو شم
G♭من با موهای سفیدم F7عمریه سیاه پوشم
B♭mکی میدونه تو سکوتم با دلمA♭ چیکار کردم
Fmمن که به جای گذشتم از B♭خودم فرار B♭mکردم
B♭mروز و به شب میرسونم باA♭ خیالی غیر ممکن
Fmدردو ساکت میکنم با روزیG♭ چند وعده B♭mنوافن
B♭mمن هنوزم که هنوزه پرم از G♭خواب ندیده
من همونE♭m صدای خستم که به Fmجایی نرسیده
تویA♭ خلوت اتاقم D♭تنهاییمو قاب کردم
هر Fmکجا که کم آورم رو خودم E♭mحساب کردم
برای B♭mشب گریه حتی حتی یهG♭ شونه نمونده
زندگیمو E♭mسیل برده چیزی از Fmخونه نمونده
من A♭شکنجه شدم اما از D♭غرورم دل نکندم
Fmدر این قفس که باشه میبینی E♭mمنم پرندم
B♭mکی میدونه تو سکوتم با دلمA♭ چیکار کردم
Fmمن که به جای گذشتم از B♭خودم فرار B♭mکردم
B♭mروز و به شب میرسونم باA♭ خیالی غیر ممکن
Fmدردو ساکت میکنم با روزیG♭ چند وعده B♭mنوافن

4.6/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا