آکورد نور چشمی از ایوان بند

E1Band – Noore Cheshmi Guitar Chord

 ریتم 4/4

 

C#mدلت رو تو یار به من بسپار
من F#mعالم رو ول کرC#mدم هی F#mدور تو میگرC#mدم
F#mتو شبیه قصه هایی از تو میگن G#هر جایی
Aمن جنون تو رو دارم
نکنه تو G#لیلایی که به چشمم Aزیبایی
C#mای حبیبی Aتو بی رقیبی که F#mواسه تو مجنوAنم
Bنور چشمی قلبی و عشقی کهF#m بی تو نمیتوAنم
Aجون بخواه این عشقه نباید F#mبگذری از جوC#mنم
C#mچقدر با ناز میای و باز یه F#mحالتی انگاC#mری شهزF#mاده تاتاC#mری
F#mهر صدایی گمه واسم تو صدای C#mپابندت
Aمن رو مجنون من رو حیرون میکنه
اون G#لبخندت من شکارمF#m در بندG#ت
C#mای حبیبی Aتو بی رقیبی که F#mواسه تو مجنوAنم
Bنور چشمی قلبی و عشقی کهF#m بی تو نمیتوAنم
Aجون بخواه این عشقه نباید F#mبگذری از جوC#mنم

4.8/5 - (6 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید