آکورد شب از آرمان گرشاسبی

آکورد گیتار شب از آرمان گرشاسبی

Arman Garshasbi – Shab Guitar Chord

 ریتم 2/4 گام اصلی Am


2( AmـــــــــBـــــــــCـــــــــAm )

Amسفر نميروم دگر Emتو را ندارم آنقدر

Bز ما فقط Amرهی ست كه مانده پشت سر

Emببر مرا زخاطرت Bنرفت اگر

Amای از من بی Bخبر

Emشب چرا Amميكُشد مرا Emتو نشسـAmــته ای كـCـجای ماBجرا

Amمن چنان گريه ميكنم كه خدا بغل كندBsus4 مگر مرBا

Emعمر همه Amلحظه ی Emوداع ست و صدAmای پايت Cآخرين صدBاست

Cای گريهAm های بعد از Cاين خاطرAmم نماندهBsus4 شهرِ من كجاBست

2( AmـــــــــBـــــــــCـــــــــAm )

Emصبحِ رفتن است اين تنِ من است

Cهجرتت Bمرده بر Amشانه بردنB است

Amاين يقين Gمثل مرگ Am6با تو روشنB است

 

شب چرا میکُشد مرا …

2( AmـــــــــBـــــــــCـــــــــAm )

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید