آکورد همسایه از محسن چاوشی

Mohsen Chavoshi – Hamsayeh Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی D#m

 


D#mدریا واسه کشتیایC# بی سرنشین جا نداره

Bپس من چرا غرق بودم C#تهران که درC#یا نداA#mره

D#mاین گوشه از شهر امنه C#من سعی کردم نمیرم

Bاینقدر نمیرم که آخر C#این گوشه پهلوA#m بگیرم

D#mتو سالها سرنشینِC# این گوشه از شهر بودی

Bاما با من که همیشه C#همسایتم قهر A#mبودی

A#mـــــــC#ـــــــBـــــــC#ـــــــD#m

D#mآرامشِ قبلِ طوفان C#ابروی اونA#m روی ماهه

D#mاخمت به من گفت هرشبC# طوفانِ سختیA#m تو راهه

D#mچند روز ، چند سال ، چند قرن C#از ردِ پاA#mمون گذشته

D#mقلبم به عمرِ یه تاریخ C#از این خیاA#mبون گذشتهB

D#mقلبم مثه گوش ماهی C#با موجِ موهات رفیقه

Bعشقِ من این تُنگِC# کوچیک ، کوچیکه اماA#m عمیقه

D#mدریا واسه کشتیای C#بی سرنشین جا نداره

Bپس من چرا غرق بودم C#تهران که دریاA#m نداره

2(  A#mـــــــC#ـــــــBـــــــC#ـــــــD#m )

D#m

D#mهرجا پِی ات رفته بودم C#دلتنگ برگشته بودم

Bآشفته و خسته انگار C#از جنگ برA#mگشته بودم

D#mمن خوب بودم تا این شهر C#با خشکسالیش بدم کرد

Bخوب شد خدا رحم کردو C#عشقِ تو دریا A#mزدم کرد

 

دریا واسه کشتیای بی سرنشین جا نداره …

 

تبلچر های محسن چاوشی

نت و تبلچر غمو شادی از محسن چاوشی با فرمت GuitarPro+Pdf

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید