آکورد نجلا از عرفان طهماسبی

Erfan Tahmasbi – Najla Guitar Chord

 ریتم 6/8 شاد

 

F#mاگه بیامو تو نباشی خو دلومG تنگ میشه
Emاگه کسی جاته ندونه همه جا F#mجنگ میشه
لشکر غمم همه Gدنیارو میگیره
Emجنگی که هیشکی به جز مو توشF#m نمیره
مث کشتی زیرBm دریا نه میمونم نه Aمیمیرم
تو چه جنگی داری با Gمو که تو شهر خوم اسیرمF#m
مث کشتی زیرBm دریا نه میمونم نه Aمیمیرم
تو چه جنگی داری با Gمو که تو شهر خوم اسیرمF#m
موF#m یه روز قربونی تموم کاEmرات میشم
Gلا به لای این همه کیش مو یه روزF#m مات میشم
لشکر غمم همه Gدنیارو میگیره
Emجنگی که هیشکی به جز مو توشF#m نمیره
مث کشتی زیرBm دریا نه میمونم نه Aمیمیرم
تو چه جنگی داری با Gمو که تو شهر خوم اسیرمF#m
مث کشتی زیرBm دریا نه میمونم نه Aمیمیرم
تو چه جنگی داری با Gمو که تو شهر خوم اسیرمF#m

 

خرید نت و تبلچر گیتار

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا