آکورد نفس نفس از روزبه نعمت الهی

Rouzbeh Nematollahi – Nafas Nafas Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Gm

 

 


2( DـــــــCmـــــــE♭ـــــــGm )

Gm  وای از  E♭حالِ هم خبر ندCmاریم

Fmدوریمو این تنهاییو Fباور نداB♭ریم

D       وGmای     E♭بغضم با گریه وا نمیشهCm Fmمیخوام فراموشت کنمF اما نمیـB♭ــشه Dsus4ـــــــDـــــــG Cmآهِ شبای سردِ من

Gmچیزی نپرس از دردِ من

E♭وقتی خراCmبه حالو روزDم

Cmراهی ندارم بعد از این

E♭چیزی نمیپرسم ببین

Aدارم تو آDتیشت میسوGmزم    G Cmلعنت به هر Fچی رفتنه

B♭این بغضِE♭ سنگین با منه

Cmسنگین تر Cm6از خوابِ زمسـDـتون

Cmحالم بده Fحالم بده

B♭نفس E♭نفس بند اومده

Aدارم میخوDنم تو خیاGmبون  G

2( GmـــــــDـــــــAـــــــE♭ـــــــــCmـــــــDـــــــCmـــــــE♭ـــــــــGmـــــــCm )

 

وای از حال هم خبر نداریم …

2( GmـــــــDـــــــAـــــــE♭ـــــــــCmـــــــDـــــــCmـــــــE♭ـــــــــGmـــــــCm )

 

4.7/5 - (4 امتیاز)

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید