آکورد نفس از احسان خواجه امیری

Ehsan KhajehAmiri – Nafas Guitar Chord

ریتم 6/8


Fmهنوز زیبایی با اینکه لبخندت Cmخاطره‌ ی درده
Fmتو زخمی عشقی این داغ تاریخی Cmزیباترت کرده
Fmهنوز میخندی با اینکه دCmست غم سنگینه رو Fmشونت سنگینه Cmرو شونت
Fmتو ریشه‌ عشقی خیابونا Cmسبزن حوالیFm خونت حوالی خوG#نت
لاCmلا لاGmلایی Fmبخون پر B♭بغضه Fmصدام
من اB♭زت چی Fmبخوام تو که E♭عمرتو Fmدادی برCmام
Cmمیخوام باز یه Gmبچه Fmبشم به تو B♭تکیه Fmکنم
اگه B♭ابری شدFmم زیر E♭چتر توFm گریه Cmکنم
Gmمن بی تو از اینجا بهشتم Fmنمیرم
B♭تو دستات بلرزه میتونم Gmبمیرم
Gmهرچی دور شدم باز صدامو E♭شنیدی
شنیدD♭ی به دادم رG#سیدی
لاCmلا لاGmلایی Fmبخون پر B♭بغضه Fmصدام
من اB♭زت چی Fmبخوام تو که E♭عمرتو Fmدادی برCmام
Cmمیخوام باز یه Gmبچه Fmبشم به تو B♭تکیه Fmکنم
اگه B♭ابری شدFmم زیر E♭چتر توFm گریه Cmکنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا