آکورد زیبای من از بهروز صفاریان

آکورد گیتار زیبای من از بهروز صفاریان

Behrouz Safarian – Zibaye Man Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Ab 

 


FmـــــB♭mـــــE♭ـــــA♭ A♭حق با توئه E♭من قبلِ تو B♭mحتی یه Fmلحظه م

دل بسته E♭ی روزای پاD♭ییزی نبوA♭دم

E♭من زندD♭گیمو قبلِ تو یاCmدم نمیادB♭m

من قبلِE♭ آغوشD♭ تو که Cmچیزی نبوFmدم

Fmمن زندA♭گیمو با هوD♭ای تو نشستمCm Fmوقتی نباA♭شی تو جهاD♭نِ من Cmنفس نیستF B♭mوقتی نباFmشی نیستم Cmوقتی که دوD♭ری  A♭ E♭یه خاطره D♭م که دیگه A♭یادِ هیچــB♭mــکس Fmنیست

Fm A♭از ردِ پای E♭مونده رویB♭m برفِ پFmاییز

تا عطرِ موE♭هات زیرِ باD♭رونِ زمستوA♭ن

E♭زیباییِ D♭تو نظمِ دنیاCm رو بهم B♭mریخت

زیبایE♭ من D♭دنیا رو زیباCmتر بگردFmون

 

من زندگیمو با هوای تو نشستم …

Fmمن زندگـA♭ـیمو با هواD♭ی تو نشستمCm Fmوقتی نباA♭شی تو جهاD♭نِ من Cmنفس نیستF B♭mوقتی نباFmشی نیستم Cmوقتی که دFmوری

E♭یه خاطره م D♭که دیگه یاA♭دِ هیچـB♭mـکس  Fmنیست

 

 

 

3.5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید