آکورد ماه از سینا پارسیان

Sina Parsian –  Mah Guitar Chord

 ریتم 2/4 گام اصلی Cm


Cmبی آن که چیزی یادمان باشد
Gmبی آنکه حرفی در میان باشد
G#بگذر ز منA# بگذار تاCm تنها
Gیک ماه Fmدر این آسمانGm باشد
Cmتقدیر من این است راهی نیست
Gmعشقی که گاهی هست گاهی نیست
G#شکی در A#این که بی Cmگناهی نیست
G#اما ز من دوری کن Gmو بگذر
Fmبی آنکه حرفی در میانCm باشد
Gmتورا میبوسم از دور ولی با نا امیدی
A#تو حق داری از این عشقG# به جز دوری چه دیدی
Cmتورا از دست دادم Gmتو پایم ایستادی
A#نبودم آنکه دیدی G#غلط تشخیص دادی
Cmدوری کن از دیوانه ای چون منG# این بهترین راه استGm دیوانه
A#در آسمان منGm فقط جاA#ی مهتاب یک ماه استCm دیوانه
از هرچه میگفتم پشیمانمG# مانند موهایتGm پریشانم
A#اما خودم هم خوب میدGmانم اینFm آخرین راه است Cmدیوانه

 

5/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید