آکورد گنج از روزبه بمانی

Rouzbeh Bemani – Ganj Guitar Chord

 ریتم 2/4

 

EـــــEmـــــDmـــــGـــــAm

 

Amحاضرم واسه اینکه با تو یه Gعصرِ جمعه رو

توی پیاده رو Dmراه برم فقط ، زندگیموEm بدم E

 

Amحاضرم واسه اینکه یک Gدفعه یادِ تو نره

من تولدDmم چند آذره ، زندگیموEm بدمE

منF حاضرم واسه یه نفس Emبغل کردنت

واسه رقصیدنِ یاDm پیرهنت زندگیموEm بدمE

آغوشتAm جای دوری از Emرنجه

آغوشم Dmخاکه آغوشت EmگنجهE

کنارِ تو هواAm خوبه Dmکنارِ تو ، تو Gهر راهی

Cکنارِ تو Fشبم روزه ازDm بس ماEmهی E

 

EـــــEmـــــDmـــــGـــــAm

Fواسه یه لحظه به من فکر کردنت

Emمیتونم یه عمر خوشحالی کنم

Dmواسه ی دیدارِ چند دقیقه ایت

حاEmضرم یه سالمو Eخالی کنم

 

من حاضرم واسه یه نفس بغل کردنت …

آغوشتAm جای دوری از Gرنجه

آغوشم Dmخاکه آغوشت EmگنجهE

 

FـــــCـــــGـــــDmـــــAm

 

EmـــــFـــــEـــــEmـــــDm

 

AmـــــEـــــEmـــــDm

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید