آکورد مو مشکی از گرشا رضایی

Garsha Rezaei – Moo Meshki Pouch Guitar Chord

 ریتم 6/8 شاد


Bmعشق یعنی روزای طلایی یه شبِ Gخوبِ دوتاAیی

من کنارت بیقرF#mارم بیقرBmارم  Bmعشق خودتی Gبا موی مشـBmـکی

نگم از Gتو خودِ Aعشقی نگم از حالی که داF#mرم بیقرBmارم

( F#m ای  Gوای  Aاز تو دBmلشو ندارF#mم بری Aمن مگه میذBارم بری اEmمشب

Emای  F#mوای  Gاز  Aتو دلمو کجا Gمیبری کاشکی تو بموEmنی نری اDمشب) ۲

F#mــــBmــــBmــــAــــGــــF#m GــــF#mــــEmــــEmــــBــــA DــــEmــــGــــGــــAــــA Bmامشب دستای تو مثل رGقصِ یه پرAنده ست

میخندی تو برام خنده های تو کشندGه ست

GــــA هیشـBmـکی جز خودمون نمیدوGنه که چموAنه

عشقم کار دله منو سمتت میکشوGنه GــــA

 

ای وای از تو دلشو ندارم بری …

F#mــــBmــــBmــــAــــGــــF#m GــــF#mــــEmــــEmــــBــــA DــــEmــــGــــGــــAــــA

 

نت و تبلچر های گرشا رضایی با فرمت GuitarPro+Pdf

 

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید