آکورد مثل ماه از گرشا رضایی

Garsha Rezaei – Mesle Mah Guitar Chord

 ریتم 4/4

 


A#mمنو ببر از این کابوس تا روG#یا
G#چقدر دلم شکست افسوس از دF#نیا
F#خودت منو A#mنگهدار
A#mهوا کمه تو این راهه ناG#هموار
G# نمیدونی چقدر خستم از تکرF#ار
(  F#خودت منو A#mنگهدار  )2
A#mبد حالم G#بی تو صد سالم F#بی تو
F#  بموD#mنم اسمتوA#m یادم
G#  نمیرF#ه که نمیرA#mه
A#mسرگردون G#موندم برگردونF# عشقو
F#  بذار D#mبیام تو آA#mغوشت
G#  نذار F#دلم بمیرA#mه
A#mدلت درG#یاست که F#قلبم زیر و روD#m شد
از G#این ساF#حل تموم وG# من F#  شروع A#mشد
A#mتورو G#جون اینF# عشق که بینموD#mنه
G#بگو ماF#هم کجاG#ی  F#آسموA#mنه
A#mبد حالم G#بی تو صد سالم F#بی تو
F#  بموD#mنم اسمتوA#m یادم
G#  نمیرF#ه که نمیرA#mه
A#mسرگردون G#موندم برگردونF# عشقو
F#  بذار D#mبیام تو آA#mغوشت
G#  نذار F#دلم بمیرA#mه

 

نت و تبلچر های گرشا رضایی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا