آکورد مترسک از عرفان طهماسبی

Erfan Tahmasbi – Matarsak Guitar Chord

 ریتم 6/8 سنگین


F#mمو براش میباریدُم تا تو خشکی نشینه C#m

 

F#mبراش میتابیدُم تا تو سرما نشینه C#m

مو براشF#m دریا شدُم او با برC#mکه میپرید

مو براشF#m فردا شدُم به گذشتهC#m میرسید

مو یه Dدنیا آرزو او جلوC#m پاشو میدید

صاف بودُم F#mعینِ دشت ولی باC#mهام صادق نشد

مو برF#mاش عشق شدُم ولی باC#mهام عاشق نشد

غرقِ Dعشقش میشدُم یک C#mدفعه قایق نشد

آی مترF#mسک چشاتو وا کن گندماC#mتو دزدیدن

آی مترF#mسک سر و صدا کن که کلاC#mغا رسیدن

ای مترDسک سر و صدا کن که کلاC#mغا رسیدن

C#mـــــDـــــC#mـــــF#mـــــC#mـــــF#m

همه F#mجا جارش زدُم مونو بیC#m صدا میخواست

مو براشF#m شفا بودُم او فقطC#m دوا میخواست

ما Dدوتامونه ولی او مونهC#m جدا میخواست

 

آی مترسک چشاتو وا کن گندماتو دزدیدن ….

F#mنمیدونُم دلُم C#mدیوونه ی کیستF#m اسیرِ نرگسِC#m مستونه ی کیست

F#mنمیدونُم دلِ سرC#mگشته ی ماF#m کجا میگرددو در خونه یC#m کیست

C#mـــــF#m

 


محبوب ترین آکورد های عرفان طهماسبی

آکورد گل مهتاب از عرفان طهماسبی

آکورد ماه مو از عرفان طهماسبی

آکورد تردید از عرفان طهماسبی

آکورد آهنگ های غمگین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا