آکورد من را باخودت ببر از حجت اشرف زاده

Hojat AsharfZadeh – MAnRa BaKhod Bebar Guitar Chord

ریتم 4/4

AmـــــGm7ــــــAm7
AmـــــGmــــــAm7
Amشبیه آینه ای Gmشکسته ام که Amدگر
Amندیده چشم کسیGm7 مرا ز خانه Amببر
Dm7مثل سایه با توام B♭7در خیال Am7خودم
Dm7من به خود که آمدمB♭7 عاشق تو Am7شدم
Dmمن را با خود ببر B♭7شبیه کوله بار Am7سفر
Cمرو تو ناگهان B♭7بی خبر Gm7مبر مرا Am7زیارت
من را با B♭7خود ببر Gm7قسم به گریه ی C7بی اثر
Dmمرو تو از برم B♭7همسفرGm7 مبر مرا Am7زیارت
AmــــB♭7ـــــDm7ــــــDm
Am7ــــــGm7ــــــB♭7ـــــC
Dmمرو ای B♭7همه دقیقه هایAm7 عمرم
Cتو را بیD7 بهانه آرزو B♭7نکردم
Gm7بیا تا C7دوباره دور توAm7 بگردم
Dm7مرو بی B♭7صدا بخوان چو آه Am7شبگرد
Cتویی در D7شبم سکوت ممتدB♭7 درد
Gm7مرا با خودت ببر رفیق Amهم درد
Dmمن را با خود ببر B♭7شبیه کوله بار Am7سفر
Cمرو تو ناگهان B♭7بی خبر Gm7مبر مرا Am7زیارت
من را با B♭7خود ببر Gm7قسم به گریه ی C7بی اثر
Dmمرو تو از برم B♭7همسفرGm7 مبر مرا Am7زیارت

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید