آکورد من باتوام از علیرضا عصار

Alireza Asar – Man Ba Toam Guitar Chord

 ریتم 4/4


A♭ـــــB♭ـــــCmـــــA♭ـــــB♭ـــــCm 2

من باE♭ توام پشتِ B♭همین پلکاA♭ی بسته

از آخرB♭ین برفی که تو Gmاسفند A♭اومد

یادم E♭میاد وقتی نفسهای B♭منو تو

مثل خیاFmبون زیرِ باGmرون بند اوCmمد

هنوزمCm بی هوا ، وقتی اون A♭لحظه ها

تو رو یاFmدم میاد ، نفسمB♭ میگـA♭ــیره  Gm

اون همه Fmخاطره ، سخته یاB♭دم بره

تو به خواA♭بم میای ، شب از اینـE♭ـجا Fmمیره Gm

هنوزمCm بی هوا ، وقتی اون A♭لحظه ها

تو رو یاFmدم میاد ، نفسمB♭ میگـA♭ــیره Gm B♭ـــــGmـــــA♭ـــــFmـــــCm GmـــــFmـــــE♭ـــــA♭ GmـــــGmـــــA♭ـــــFmـــــCm GmـــــFmـــــE♭ـــــA♭ـــــB♭

میخوامCm فقط یه بارِ B♭دیگه اون A♭کسی که

دلواپسیهاB♭مو نفهمیدGmو  A♭ببینم

تو این شبِE♭ قطبی که فرداییB♭ نداره

بیدار میموFmنم که خورB♭شـیـدGmو ببینمCm

 

هنوزم بی هوا …

A♭ـــــB♭ـــــFmـــــA♭ـــــCm GmـــــFmـــــB♭ـــــFmـــــGm
دریافت آکورد های حرفه ای در تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا