آکورد من با همه بدم جز تو از امیر عظیمی

Amir Azimi – Man BaHame Badam jozto Guitar Chord

 ریتم 2/4


Cmهیچکسو باور نکردم قبل تو دوسش نداشتم اینجوریFm قد تو
B♭از همه دنیا برام بسه یه جا اون گوشه یCm قلب تو
Cmهر دفعه میبینمت میگم چقدر با بقیهFm فرق داره
از B♭دلم دوری نکن دوری تو واسه دلمCm ترس داره
Cmمن با همه بدم جز تو یه Gmدفعم خب توFm بمون هر طور شد
Fmتو فکر تو B♭شبم صبح شد Fmدورمم پر شد ولیCm کی شد تو
Cmمن با همه بدم جز تو یه Gmدفعم خب توFm بمون هر طور شد
Fmتو فکر تو B♭شبم صبح شد Fmدورمم پر شد ولیCm کی شد تو
CmـــــFmـــــB♭ـــــFmـــــGmـــــCm Cmتموم دلمو دادم بهت ببخش اگه B♭کم و کسری بود
یه جا که Gmدلت گرفت از من تو فکر نکن Fmاز رو قصدی بود
Fmچقدر با تو عاشقی کردم ببخش اگهCm عیب و نقصی بود
Cmمن با همه بدم جز تو یه Gmدفعم خب توFm بمون هر طور شد
Fmتو فکر تو B♭شبم صبح شد Fmدورمم پر شد ولیCm کی شد تو
Cmمن با همه بدم جز تو یه Gmدفعم خب توFm بمون هر طور شد
Fmتو فکر تو B♭شبم صبح شد Fmدورمم پر شد ولیCm کی شد تو
CmـــــFmـــــB♭ـــــFmـــــGmـــــCm
4.7/5 - (7 امتیاز)
دریافت آکورد های حرفه ای در تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا