آکورد من با همه بدم جز تو از امیر عظیمی

Amir Azimi – Man BaHame Badam jozto Guitar Chord

 ریتم 2/4

 

Cmهیچکسو باور نکردم قبل تو دوسش نداشتم اینجوریFm قد تو
B♭از همه دنیا برام بسه یه جا اون گوشه یCm قلب تو
Cmهر دفعه میبینمت میگم چقدر با بقیهFm فرق داره
از B♭دلم دوری نکن دوری تو واسه دلمCm ترس داره
Cmمن با همه بدم جز تو یه Gmدفعم خب توFm بمون هر طور شد
Fmتو فکر تو B♭شبم صبح شد Fmدورمم پر شد ولیCm کی شد تو
Cmمن با همه بدم جز تو یه Gmدفعم خب توFm بمون هر طور شد
Fmتو فکر تو B♭شبم صبح شد Fmدورمم پر شد ولیCm کی شد تو
CmـــــFmـــــB♭ـــــFmـــــGmـــــCm
Cmتموم دلمو دادم بهت ببخش اگه B♭کم و کسری بود
یه جا که Gmدلت گرفت از من تو فکر نکن Fmاز رو قصدی بود
Fmچقدر با تو عاشقی کردم ببخش اگهCm عیب و نقصی بود
Cmمن با همه بدم جز تو یه Gmدفعم خب توFm بمون هر طور شد
Fmتو فکر تو B♭شبم صبح شد Fmدورمم پر شد ولیCm کی شد تو
Cmمن با همه بدم جز تو یه Gmدفعم خب توFm بمون هر طور شد
Fmتو فکر تو B♭شبم صبح شد Fmدورمم پر شد ولیCm کی شد تو
CmـــــFmـــــB♭ـــــFmـــــGmـــــCm

4.8/5 - (9 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید