آکورد مهتاب تو فانوس از رضا یزدانی

Reza Yazdani  – Mahtab Too Fanoos Miram Guitar Chord

 ریتم 3/4

 


Cm

2(   GـــــFmـــــA♭ـــــCmـــــA♭ـــــCm   )

Cm Cmمهتاب تو فانوس ، A♭چالوس تا دریا پوFmشیدن موجا Gتو بطنِ یک رویا

Cmهم باور و هم پا ، A♭از کافه تا مترو سرFmگیجه تو رویا Gبا عطرِ اسپرسو

Cmاز سینما فرهنگA♭ با برف تا دربند Fmدستا گره خورده Gلبخند در لبخند

Cmشب با صدای تو A♭شمع و تو و گیتار Fmشبهای بی خوابیG تاریخِ بی تکرار

Cmرقصِ جنون آمیز A♭زیرِ تنِ بارون Fmچشمو دلو بستن Gرو منطق و قانون

Cmلبریزِ شعرِ نو A♭از دفترِ سهراب Fmهم پرسه با فرهاد Gتوی شبِ مهتاب

CmـــــFm6ـــــGـــــA♭ـــــFm6ـــــFmـــــCmـــــG

2(   CmـــــGـــــFm6ـــــFmـــــCm   )

Cmگز کردنِ پاییز ، A♭بو کردنِ برگها Fmیک استکان چاییG تو دل دلِ سرما

Cmتعطیلیِ اخبار A♭دنیا همین خونست Fmقهرِ تو آتیشه Gلبخندت آتش بس

Cmرویا همین شعره A♭در انعکاس تو Fmهر لحظه ی با توG یک اتفاقِ نو

Cmدنیا همین لحظست A♭امروزو باور کن Fmبی واژه میخونم Gحرفامو از بَر کن

Cmفردای واهی رو ، A♭به آدما بسپار Fmبه آدمای تو Gروزنامه و اخبار

2(   GـــــFmـــــA♭ـــــCmـــــA♭ـــــCm   )

CmـــــGـــــFmـــــG

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا