آکورد ماهی از گرشا رضایی

Garsha Rezaei – Mahi Guitar Chord

 ریتم 4/4

B♭ـــــCmـــــDmـــــE♭ 2

یه قرارِGm عاشقونهDm زیرِ باE♭رون ، لبِ ساحل

چه حالی Dmداره ، چه حالی داره ، چه حالی داره

آرومِ Fجونی تو مهربوE♭نی که هرچی میخوDmام من ازت  E♭

Cmتو میگیDm آره ، Cmتو میگی Dmآره

DmمــیدE♭و Fنی Gmمن یه برگم رو به مرگم تو منو دادی به باد

Dmشدم مثل یه ماهی که دلش دریا میخواد

Gmتو یه جوری عاشقم کن که شبا یادم بره

Dmمیخوام دنیا رو با چشمای تو یادم برE♭ه  Dm

DmـــــE♭ـــــDmـــــE♭

DmـــــCmـــــDmـــــE♭

تو به هرDm سازی برقصیCm دلم همرDmنگِ تو Cmمیشه

شبایی Cmکه زود میخوE♭ابی دلِ منCm تنگِCm تو میشهDm

Dmتو هوای منی میخوCmام اسمتو Dmنفس بذCmارم

وقتی باCm منی مهم E♭نیست دورمونCm قفس بذاDmرن

میدونی من یه برگم …

5/5 - (9 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید