آکورد مگه پاییز اومده از گرشا رضایی

Garsha Rezayi – Mage Payiz oomade Guitar Chord

 ریتم 2/4

 

Bmکم خاطره با تو زیرEm بارون نداBmرم
Bmبگو کجایی چترموEm برات بیاBmرم
خودت که میدAونی خودت که میدGونی دوست داBmرم
Bmلعنت به من که نفست Emبنده به جوBmنم
Bmمیرم لب دریا شایدEm زنده بموBmنم
خدا که میدAونه خدا که میدGونه دوست داF#mرم
اگه باBmرون بزنهG با یاد تو F#mدیوونه میشم
همش از Aخدا میخوام معجزه شه Emبرگردی پیشم
اگه باBmرون بزنه Em اگه باBmرون بزنه
وقتی باBmرون میزنه Gدلم بازم F#mآتیش میگیره
تو بهم Aبگو چرا خاطره هات Emیادم نمیره
بگو باBmرون بزنه Em بگو باBmرون بزنه
مگه پاBmییز اومده پAیچیده عطرGت  F#mتو خیاBmبون
منو دBmنبال خودت Aتو این خیابوGنا نگرF#mدون
مگه پاGییز اومده مگه پاBmییز اومده
آره پاBmییز اومده AبهارموG ازم Bmبگیره
همون Bmآرامشی که Aندارمو Gازم بگیرF#mه
آره پاGییز اومده آره پاF#mییز اومده
اگه باBmرون بزنهG با یاد تو F#mدیوونه میشم
همش از Aخدا میخوام معجزه شه Emبرگردی پیشم
اگه باBmرون بزنه Em اگه باBmرون بزنه
وقتی باBmرون میزنه Gدلم بازم F#mآتیش میگیره
تو بهم Aبگو چرا خاطره هات Emیادم نمیره
بگو باBmرون بزنه Em بگو باBmرون بزنه

4.7/5 - (18 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید