آکورد مدار بی قراری از بابک جهانبخش

آکورد گیتار مدار بی قراری از بابک جهانبخش

Babak Jahanbakhsh – Madare Bi Gharari Guitar Chord

 ریتم 2/4 گام اصلی A#m

 


A#mــــــــG#mــــــــA#mــــــــD#m

مثل دردِ A#mمن تو دنیا هیچ درC#دِ مبهمی نیست

Bتو رو دBارمو  A#mندارم G#mاین عذاب دردِ کمی A#mنیست

این که سهمِF# من نمیشی یه عذابِ ناتموG#mمه

مثل پرتگاC#هی میمونه Bکه همیشه F#پیشِ روA#mمه

A#mزندگیم D#mروی مدارِ بیقراری A#mسپری شد

این طوافِ G#mبی هیاهو قصه ی F#در به دری شدA#

راهِ برBگشتن ندارم به جنوC#ن کشیدBه کارمA#m

ای همه G#mدارو ندارم A#mتو رو G#mدارم A#mیا ندارBم

A#mــــــــG#mــــــــA#mــــــــBــــــــA#ــــــــA#mــــــــG#mــــــــA#mــــــــD#m

آخرِ A#mدنیا همینجاست دیر یا G#mزود دیر A#mمیشه

هر چی کابوسA#7 دیده بودC#یم دیر یا D#mزود تعبیر میشه

فکرِ باBختنت منو با دلهره درG#mگیر کرده

زودتر F#از گذرِ عمر G#mمنو این C#غم پیر کرA#mده

 

زندگیم روی مدارِ بیقراری سپری شد …

D#mــــــــA#mــــــــG#mــــــــA#mــــــــBــــــــA#ــــــــA#mــــــــG#mــــــــA#mــــــــD#m

 

نت و تبلچر های بابک جهانبخش

4.5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید