آکورد مادر از محسن چاوشی

Mohsen Chavoshi – Madar Guitar Chord

 ریتم 4/4


D#m D#mصدای پا نبود G#صدای تق تقِC#m شکستنِ تو D#mبود

D#mغروب خسته بود G#که من سرم هنوزC#m رو دامنِ تو D#mبود

D#mصدای پای تو G#که توی راهرو C#mزبونه میـD#mـکشید

D#mتمامِ روD#m6حمو بD#mرای دیدD#m6نت C#mبه خوEنه میـD#mـکشید

D#mبه مادرم D#mmaj7بگین D#m7قفس شکسته D#mmaj7و پرG#نده پر Eزده  D#m

D#mبه مادرم D#mmaj7بگین D#m7بهار اومدD#mmaj7ه جووG#mنه سر زدD#mه

G#ـــــC#mـــــD#mـــــD#mـــــF#ـــــG#mـــــA#mـــــA#ـــــD#m

D#mیه دردِ مطمئن G#مفاصلِ منو C#mکلافه کرده D#mبود

D#mتمامِ وزنشو بG#ه شونه های من C#mاضافه کردهD#m بود

D#mغروب رفته بود D#m6غروبِ توی مه C#mغروبِ تو D#mغبار

D#mغروبِ بیقرD#m6ار Bغروبِ رو سیاC#mه غروبِ بی پناهD#m

D#mبه مادرم D#mmaj7بگین D#m7هنوز خنده D#mmaj6هاش B  رG#و سر EجهازD#mشن

D#mبه مادرم D#mmaj7بگین D#m7هنوز گریه D#mmaj7هاش G#mتو جا نمازD#mشن

D#mبه مادرم D#mmaj7بگین  D#m7 هنوD#m6ز خندBه هاش Eرو سر جهازD#mشن

D#mبه ماF#درم D#m6بگین D#m7هنوز گریD#ه هاش G#mتو جا نمازD#mشن

نت و تبلچر های محسن چاوشی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا