آکورد لیلا از مازیار فلاحی

Maziyar Fallahi  – Leyla Guitar Chord

 ریتم 4/4

 


این نامه Fmرو لیلا G♭فقط بخونهFm فقط میخوام که حالموG♭ بدونه

B♭mکلاغا اطرافِ منو A♭گرفتن از دورِ مزرعه هنوزG♭ نرفتن

B♭mلیلا دارن نقلو نبات A♭میپاشن تا عشقو خون دوباره G♭همصدا شن

لیلا چقد دلم براتFm تنگ شده A♭نیستی ببینی که سرت E♭mجنگ شده

B♭mنیستی ولی همیشهA♭ همصدایی

لیلای منE♭m دریای من Fmکجایی

G♭ـــــFmـــــG♭ـــــFm

این نامه Fmرو تنهاG♭ باید بخونهFm ببخش اگه پاره و G♭غرقِ خونه

این نامهB♭m ی آخرمه A♭عزیزم تولدِ D♭دخترمه G♭عزیزم

B♭mبراش یه هدیه ی کوچیک A♭خریدم دلم میخواستD♭ الان اونو میدG♭یدم

B♭mلیلا به دخترم بگو A♭که باباش رفتش که اونD♭ راحت بخواG♭به چشماش

B♭mرفتش که اون یه وقت دلش A♭نلرزه

نپره ازD♭ خوابِ خوششG♭ یه لحظه

FmلیــــG♭ـلا … FmلیــــG♭ـلا

G♭ـــــFmـــــG♭ـــــA♭ـــــA♭ـــــB♭mـــــA♭ـــــG♭ـــــFmـــــG♭ـــــFm Fmاگه یه روز این نامه رو بG♭خونی D♭دلم میخواد از تهِ دلG♭ بدونی

الان دیگهE♭m به آرزوم A♭رسیدم باور E♭mنمیکنی خدا Fmرو دیدم

B♭ـــــE♭mـــــA♭ـــــE♭mـــــG♭ـــــFmـــــG♭ـــــFm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا