آکورد کوچه ملی از رضا یزدانی

آکورد گیتار کوچه ملی از رضا یزدانی

 REza Yazdani –  Koocheh Meli  Guitar Chord

ریتم 6/8 گام اصلی Em


Emــــ 4( BmـــــCــــــDـــــEm )

هنوز Emعكسِ فردين به دDيوارشه هنوز Cپرسه تو لاله زار Bmكارشه

تو روياEmش هنوزم بليط Dميخره  ميگهC اين چهارشنبه رو Bmميبره

تو جيباCش بليطای باBmزندگی روی Cشونه هاش كوهِ اين Bmزندگی

حواEmسش تو سی سالِ پيش Bmم شده دلش Edimزخمیِ حرفِ مرBدم شده

سرِ Amكوچه ملی يه مرEmده يه مرد كه سی Fسالِ پيش ساعتش Emيخ زده

نميدAmونه دنيا چه رنگی Emشده نميدونه F#dimكی رفته كی Emاومده

سرِ Eكوچه ملی يه مرده Amيه مرد توی Dپالتوی كهنه ی Gعهدِ بوق

داره Eعابرا رو نگاه Amميكنه  كه رد ميشنF#dim از كوچه Eهای شلوغ

BــــــــــF#dimــــــــــDــــــــــBmــــــــــCــــــــــDــــــــــEmــــــــــBmــــــــــCــــــــــDــــــــــEm

هنوز Emعكسِ فردين به ديوDارشه خراCباتی خوندن هنوز Bmكارشه

يه عالم Emترانه تو Dسينش داره قدمهاCشو تو لاله زار Bmميشمره

دلشC از تئاترای بسته Bmپره چشاشC از نگاهای خسته Bmپره

هنوز Emفكرِ چهارشنبه ی Bmبردنه يه عمره Edimكه باختاشو رج Bميزنه

 

سرِ كوچه ملی …

BــــــــــF#dimــــــــــDــــــــــBmــــــــــCــــــــــDــــــــــEmــــــــــBmــــــــــCــــــــــDــــــــــEm

 

 

نت و تبلچر کوچه ملی از رضا یزدانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا