آکورد کجای این شهری از بهنام بانی

Behnam Bani – Begoo Kojaye in Shahri Guitar chord 

 ریتم 2/4

Emبیچاره قلبم رفتی و خندهF مرده Gرو لبامF
Amفکر نمیکردم دیدنت میشهEm آرزوF برامG
یه نم Emبارون میزنه هر چی خاFطرس EmمیادDm
Amاون روزا چی شد کاش یکی اون Gروزا رو Fپس میدEmاد
بگو کجای اینAm شهری چرا بچه شدی چرا باEmهام قهری
به تو نمیادش این همهDm بی رحمی چرا حال منو دیگه Emنمیفهمی
بگو کجای اینF شهری چرا بچه شدی چرا Emباهام قهری
به تو نمیادش این همه Dmبی رحمی چرا حال منو دیگه Emنمیفهمی
Amجات چقدر تو خونه خالیه دDmلتنگم
Emنیستی و دلم یه حالیه دFلتنگم
Amکی من دیوونه رو از Dmیادت برد
Emاین شبا چجوری بی من تو خواFبت برد
پس بگو کجای این Amشهری چرا بچه شدی چرا باEmهام قهری
به تو نمیادش این همه Dmبی رحمی چرا حال منو دیگهEm نمیفهمی
بگو کجای این Fشهری چرا بچه شدی چرا Emباهام قهری
به تو نمیادش این همه Dmبی رحمی چرا حال منو دیگه Emنمیفهمی

 

تبلچر های بهنام بانی

4.7/5 - (16 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید