آکورد کی میشه من از حامیم

Hamim – Ki Mishe Man Guitar Chord

 ریتم 4/4

 

Bmصدای من F#mصدای تو تمومBm دلخوشی من صدای F#mخنده های تو
Emپیچیده لا به لای آجرای خونه ببین تنگه دل خونه برا من برای تو
Bmکجایی الان کجایی زمان نمیگذره بی تو برام
تو کجایی شبام بدونEm تو پره غمه بده شومه برام
خوEmنه مثل یه زندونه برام
کی میشهEm من کی میشه تو شبیه منBm و تو کی میشه خب
همیشه Emگیر تو بوده دلم نباشی Bmچی میشه میمیره خب
کی میشهEm من کی میشه تو شبیه منBm و تو کی میشه خب
همیشه Emگیر تو بوده دلم Bm
Bmواسه تو میزنه Emقلبم هنوزBm هنوزم عاشقتمEm من هنوزBm
Bmهنوزم آدم Emقبلم هنوز Bmهنوزم آدمEm قبلم هنوزBm
هنوزم چشم Emبه راهتم Bmهنوز فکر Emحالتم هنوزم نگرانتم هنوBmزم
کی میشهEm من کی میشه تو شبیه منBm و تو کی میشه خب
همیشه Emگیر تو بوده دلم نباشی Bmچی میشه میمیره خب
کی میشهEm من کی میشه تو شبیه منBm و تو کی میشه خب
همیشه Emگیر تو بوده دلم
کی میشهEm من کی میشه تو شبیه منBm و تو کی میشه خب
همیشه Emگیر تو بوده دلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا