آکورد خشکسالی از سالار عقیلی

Salar Aghili – Khoshksali Chords

ریتم 4/4

Gmتو رفتی تا بماند قایقم در گل
رها E♭کردی مرا تنها لب ساحل
تو در Cmچشمت به من دریا نشان دادی
Dنماندی و مرا دست خزان دادی
Gmتو رفتی و جهان یکباره خالی شد
E♭تمامت میهمان این حوالی شد
تو Cmبردی ابرها را خشکسالی شد
ندیدیD عاشقت بی تو چه حالی شد
Gmبد کرده ای بد کرده ای
Cmبا من که جانت بوده ام
Dای ماه انکارم نکن
Gmمن آسمانت بوده ام
Gmبا هر صدایی سمت در
Cmبا شوق تو رو میکنم
Dته مانده ی عطر تو را
Gmمیبوسم و بو میکنم
Gmبرگرد با عاشقت سردی نکن
Dما را درگیر شبگردی نکن
Gmاین شهر بی تو نمیخواهد مرا
Dبی رحم Cmافتاده ام از پا بیا
Gmبد کرده ای بد کرده ای
Cmبا من که جانت بوده ام
Dای ماه انکارم نکن
Gmمن آسمانت بوده ام
Gmبا هر صدایی سمت در
Cmبا شوق تو رو میکنم
Dته مانده ی عطر تو را
Gmمیبوسم و بو میکنم

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا