آکورد خوشم میاد از حمید هیراد

آکورد گیتار خوشم میاد از حمید هیراد

Hamid Hirad –  ِKhosham Miad Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Gm


نظر Gmبازی نکن Cm با دGmلم بازی نکن راضی Fmنمیشم
تو GmطنازیCm نکن هیGm با دلم بازی نکن راضی نمیشم
نازتو کم کن که شدم Cmشیفته آمده در دامنمGm آویخته
نگاه ما را G#بهم آمیختهCm جام G#شرابی به دلمGm ریخته
خوشم میاد Cmاین دلمو بزنی به نامت
Gmتا ته این قصه میدونی همش میخوامت
خوشم میادCm هوایی میشم با سلامت
تموم Gmدنیا یه طرف خودم میخوامت
یار G#نمیدوGmنی کوچه باCmغای دGmلم چه حالی G#داره
Gmدل تو هر شب مست و غزل خونهG# سر به سرم Gmمیذاره
نمک نمکCm داره ادGmاتون کشته منو شیرین زبونیاتون
نمک نمک Cmمیریزه Gmاز صداتون کشته منو شیرین زبونیاتون

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا